Bởi {0}
logo
Shenzhen Blueendless Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: SSD trường hợp/HDD bao vây/HDD Docking Station/SSD Docking Station; loại C HUB
Thứ tự xếp hạng6 bán chạy nhất trong Hub USBAnnual export US $3,335,000Competitive OEM factoryTotal staff (68)Offline trade shows attended(1times)
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Shenzhen Blueendless Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance