Sign in
Bởi {0}
logo
Shenzhen Blueendless Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
{0} năm
Guangdong, China
Sản Phẩm chính: SSD trường hợp/HDD bao vây/HDD Docking Station/SSD Docking Station; loại C HUB
Thứ tự xếp hạng6 bán chạy nhất trong Hub USBAnnual export US $3,335,000Competitive OEM factoryTotal staff (68)Offline trade shows attended(1times)

lợi thế của chúng tôi

bởi {0}